Tải xuống Google Chrome Windows 7 32-bit & 64-bit

Google Chrome là một trình duyệt web phổ biến vì tốc độ, sự đơn giản và tính bảo mật của nó. Nó đã trở thành một ứng dụng yêu thích của người dùng trên toàn thế giới, bao gồm cả những người dùng trên hệ điều hành Windows 7. Bài đánh giá này sẽ xem xét kỹ hơn các tính năng và hiệu suất của Google Chrome, đặc biệt dành cho người dùng Windows 7. Một trong những khía cạnh quan tr... đọc đầy đủ

Phần mềm liên quan